Adatvédelmi tájékoztató

Süti Szabályzat

A weboldal megfelelő működése illetve a böngészés élményének fokozása érdekében szükséges az apró szövegfájlok (sütik) segítségével, melyek egy szerverről kerülnek a felhasználó számítógépére. A weboldalak több mint 90%-a használ sütiket, és ehhez az Európai Unió szabályozásának megfelelően, kötelesek a felhasználó engedélyét kérni. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A felhasználó akkor is tudja használni a weboldalt, ha nem engedélyezi a sütiket, de ekkor bizonyos funkciók nem elérhetők.

Mi az a süti?

A süti olyan apró szövegfájl, amely egy weboldal felkeresésekor töltődik a felhasználó számítógépére. A sütiktől egyszerűbbé válik a weboldal használata: elmentik a felhasználó beállításait a weboldalon (név vagy cím), és aktiválják ezeket, mikor a felhasználó újra felkeresi az oldalt. Ezáltal a beérkező információt a felhasználó igényeihez és böngészési szokásaihoz lehet igazítani.Az egyszerű, beállításra vonatkozó információk mellett a sütik nagy mennyiségű személyes adat (név, email-cím) tárolására is alkalmasak, de ehhez a felhasználó engedélyére van szükség. Ha a felhasználó nem engedélyezi, akkor a sütik nem férnek hozzá a számítógépen található fájlokhoz. A sütik tárolása és küldése a felhasználó számára nem látható módon történik, de a böngésző beállításoknál kiválasztható, hogy a felhasználó engedélyezi-e a sütik tárolását, illetve itt törölhetők a tárolt sütik és itt végezhetők más, a sütik használatára vonatkozó műveletek.

Mik azok a munkamenet-sütik?

A munkamenet-sütik ideiglenes sütik, ezek az internetezésre használt böngésző bezárásakor törlődnek a számítógépről. A weboldalak ezeknek a sütiknek a segítségével ideiglenes adatokat tudnak tárolni.Mik azok az állandó sütik?Az állandó sütik a böngésző bezárása után is a felhasználó számítógépén maradnak. Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldalaknak, hogy adatokat tároljanak azzal a céllal, hogy a weboldal használatát megkönnyítsék. Például a felhasználónevet és jelszót kérő weboldalak „megjegyzik” a felhasználó által beírtakat és minden látogatáskor megjelenítik azokat. Az állandó sütik napokig, hónapokig vagy évekig is a felhasználó számítógépén maradhatnak.

Mik azok az első féltől származó sütik?

Az első féltől származó sütik a felhasználó által böngészett weboldalról származnak, ezek lehetnek állandó sütik vagy munkamenet-sütik. A weboldalak arra használják ezeket, hogy adatokat tároljanak és ezzel megkönnyítsék a felhasználók következő látogatásait az oldalon.

Mik azok a harmadik féltől származó sütik?

A harmadik féltől származó sütiket más webhelyek helyezik el a felhasználó által böngészett weboldalon, ilyenek pl. a felugró reklámok. Ezek a sütik reklámok céljából figyelik a weboldalt.

Ez a weboldal használ sütiket?

Igen, ez a weboldal használ sütiket, hogy egyszerűbbé és jobbá tegye a felhasználói élményt.

Milyen sütiket használ ez a weboldal?

 • Munkamenet-sütik – ezek a sütik automatikusan törlődnek, mikor a felhasználó bezárja az internetezésre használt böngészőt
 • Állandó sütik – ezek addig tárolódnak a felhasználó böngészőjében, amíg le nem járnak vagy a felhasználó manuálisan ki nem törli őket. Az összegyűjtött információ anonim és nem tartalmaz személyes adatokat

Vannak harmadik féltől származó sütik ezen a weboldalon?

Több külső szolgáltatás tárol korlátozott sütiket, ezeket nem ez a weboldal állítja be. A korlátozott sütikkel szabadon használhatók olyan opciók, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a tartalmakhoz való könnyű hozzáférést. Ez a weboldal a következőt engedélyezi:• WebanalitikaEz a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ha a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy ez a szolgáltatás sütiket tároljon az eszközén, ezt a következő linken állíthatja be: Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hogyan tudom letiltani a sütiket?

A sütibeállítások a böngészőhöz kapcsolódnak. A felhasználó döntése, hogy engedélyezi-e a sütik használatát, illetve bármikor lehetőség van a sütik törlésére, ezáltal az online felismerhetőség megszüntetésére. A legtöbb böngésző felajánlja a lehetőséget a sütik tárolásának tiltására.További információk a sütikről: HTTP Cookies. A sütik használatának európai uniós szintű szabályozásáról további információk itt találhatók: EU sütikre vonatkozó jogszabály. Mindkét hivatkozás angol nyelvű.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Cinema Mystica Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások kapcsán a személyes adat jogosultját az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A jelen tájékoztató az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevevői, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, az érintett személyek kellő időben történő előzetes értesítése mellett

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Cinema Mystica Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kolozsvár utca 33. B ép. 4. em. 34. ajtó

Cégjegyzékszám: 13-09-226943

A nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 32258123-2-13

Törvényes képviselő: Veégh Máté

Telefonszám:

E-mail: hello@cinemamystica.hu

Weblap: www.cinemamystica.net

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama az 1. számú mellékletben kerül feltüntetésre. 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 • Az adatkezelő az alkalmazottak adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára:
 • amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség);
 • amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje az adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá amennyiben az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az adatkezelővel közötti kötelmi jogviszony teljesítése (pl. ügyfélkapcsolat);
 • amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe egyes konkrét feladatok ellátására.

 • Az adatkezelő – adminisztrációs feladatai megkönnyítése érdekében – egyes adatkezelési műveletek elvégzése és technikai háttér szolgáltatása céljából általa megbízott adatfeldolgozót vesz igénybe (pl. számlázás). Az adatfeldolgozók felsorolását a jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza; ettől eltérő adatfeldolgozó esetén az adatkezelő az adatfeldolgozók konkrét személyéről előzetesen tájékoztatja az alkalmazottakat.
 • A személyes adatok biztonsága érdekében az adatfeldolgozókkal szemben az alábbi követelményeket érvényesítjük.
 • Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
 • Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
 • Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
 • Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
 • Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
 • Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
 • Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
 • Külföldi adattovábbítás

A személyes adatokat az az Európai Gazdasági Térségen kívülre nem továbbítjuk.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azzal kapcsolatos lényeges információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – amennyiben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn – indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 • Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 • Adatvédelmi hatósági eljárás

Adatkezelésünkkel kapcsolatos panasszal az alábbi szervezethez fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Adatvédelmi incidens

Amennyiben az általunk kezelt személyes adatokhoz bárki illetéktelen hozzáfér, vagy más adatvédelmi incidens történt (pl. jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás), vagy ennek a gyanúja merül fel, úgy GDPR előírásai szerint módon és feltételekkel, indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak.

Az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, úgy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettet az adatvédelmi incidensről.

KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK

 • A Múzeum területén a Vendégek jogosultak álló- és mozgóképek, valamint hangfelvételek készítésére. Ennek során valamennyi látogató felelőssége és kötelessége a többi látogató személyiségi jogainak tiszteletben tartása, valamint a többi látogató szükségtelen zavarásától történő tartózkodás.
 • A Vendégek saját magáncélú felhasználás körében a képfelvételeiken a Múzeum logóját jogosultak megörökíteni, nyilvánosságra hozni, közzétenni.
 • A Múzeum területére történő belépéssel a Vendégek tudomásul veszik, hogy a Múzeum természetéből és működéséből adódóan, a Múzeumban olyan nyilvános események, tömegrendezvények kerülnek lebonyolításra, amelyeken álló- és mozgóképek, valamint hangfelvételek készülhetnek. Ezekben az esetekben a felvételek elkészítéséhez, közzétételéhez és felhasználásához az érintett személyek külön hozzájárulására nincs szükség.

RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA

 • A Múzeumban lehetőség van Rendezvények lebonyolítására. Ezzel kapcsolatosan a részletes információk és feltételek kapcsán kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!
 • A Rendezvényre külön írásbeli ajánlatot adunk, az ajánlat – megadott határidőn belüli – írásbeli elfogadása és a díjelőleg megfizetése a rendezvény megtartásának feltétele.
 • Az ÁSZF a Rendezvény valamennyi részvevőjére irányadó. Az ÁSZF betartatása a Rendezvény résztvevőivel a rendezvényszervező (megrendelő) feladata és felelőssége. Gyermekzsúrok lebonyolítása esetén a megrendelő köteles az ÁSZF rendelkezéseit betartatni a gyermekekkel, és megfelelő számú felnőtt kísérő jelenlétéről gondoskodni.

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 • 1. számú melléklet – A kezelt adatokAz adatkezelés időtartamaA kezelt adatok köre:

vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vásárolt termékek köre, vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám, Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, egyéb rendezvényszervező által a vásárlás során bekért adatok

Az adatkezelés célja

Online webshop szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulásaszerződés teljesítése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Az adatkezelés időtartama

8 9 év

A kezelt adatok köre:

vezeték és keresztnév, számlázási cím, e-mail cím

Az adatkezelés célja

számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja

jogszabályi kötelezettség

Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 9 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.

A kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, érdeklődési kör, életkor

Az adatkezelés célja

közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél küldése)

Az adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig

 • 2. számú melléklet – Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neve, székhelye:

 1. Cooltix Kft.

(1084 Budapest, József utca 3. 3/27)

Adatfeldolgózó által végzett tevékenység: Online webshop szolgáltatás, statisztikai adatok elemzése

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vásárolt termékek köre, vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám, Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, egyéb rendezvényszervező által a vásárlás során bekért adatok

https://support.cooltix.com/terms/v/hu/szolgalatasi-feltetelek/data-policy

2. Cinema Mystica Immersive Digital Art Exibition


(Budapest 1052 Párisi Udvar Petőfi Sándor utca 2-4)

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: számlázás, statisztikai adatok elemzése

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: számlázási adatok